Persoonlijke hulpmiddelen

Veilig en wel bij sneeuw en vriesweer

Veilig en wel bij sneeuw en vriesweer
Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Nu de winter met vriesweer en sneeuw voor de deur staat is het  vooral op de openbare weg oppassen geblazen. hier volgen enkele tips : 

  • Bij vriesweer is het verboden water op de openbare weg te gieten of te laten lopen.
  • Als het sneeuwt en vriest, is elke buurtbewoner ertoe gehouden op het voetpad lopende langs het gebouw waar hij woont, een voldoende grote doorgang te voorzien voor een gemakkelijke en veilige doorgang van de voetgangers (artikels 11 en 12 van het algemeen politiereglement: «elke burger is ertoe gehouden zijn trottoir schoon te maken om de veilige en gemakkelijke doorgang van alle gebruikers op de openbare weg te waarborgen». Op de gemeentelijke stortplaats- 31 Lambert Vanderveldestraat- kunt u gratis strooizout halen. Neem wel een emmer mee.
  • Het is niet altijd nodig zout te strooien; zout is nadelig voor het leefmilieu. Regelmatig zout strooien op de wegen leidt tot een niet te verwaarlozen zoutconcentratie in de bodem, in het grondwater, in de afvloeiingsnetwerken die vervolgens in de rivieren uitmondt. Door de sterke chloridenconcentratie worden deze milieus dan giftig en verstoren ze de biodiversiteit. Eens goed borstelen of sneeuw scheppen met een spade is vaak al ruim voldoende. Is de sneeuwlaag te dik, dan kan men ook as strooien, maar deze oplossing kan enkel als men - eens het dooit - het voetpad degelijk schoonmaakt.

 

 

Document acties