Persoonlijke hulpmiddelen

Stormbekkens: stand van zaken van de werven

Stormbekkens zijn een mogelijke oplossing om overstromingen te vermijden bij zware regenval. In 50 jaar tijd is de verstedelijking in onze streek erg toegenomen, in die mate dat zelfs de natuurlijke overstromingsgebieden van de rivieren bebouwd zijn. Maar het  rioleringsnet werd niet aangepast…

Sinds eind 2013 werd met de bouw van twee stormbekkens in Watermaal-Bosvoorde van start gegaan: een in de Begonialaan en de andere in de Bien-Fairestraat. Deze vallen onder de intercommunale Vivaqua en de ondernemer SODRAEP. De werven – die oorspronkelijk 16 maand zouden duren – hebben ten gevolge van een aantal moeilijkheden vertraging opgelopen. Maandenlang hebben de buurtbewoners echt veel geduld gehad want er was veel geluidsoverlast, de mobiliteit werd beperkt en het levenskader was aangetast. In sommige huizen traden barsten op en dit heeft tot wrange discussies met experten en verzekeringen geleid.

Begonialaan

Het stormbekken begint aan zijn laatste rechte lijn. De bouw is nu dicht en de vergaarbak die het bekken moest voeden is in aanbouw. Er blijven nog enkele minder zichtbare interventies op het vlak van de elektromechanische uitrustingen uit te voeren. De werf zou op de oppervlaktewerken na over korte tijd afgerond kunnen worden. De bouwaanvraag bepaalt ook dat er moestuinen mogen worden aangelegd en er een twaalftal loofbomen komen. Om het groene karakter van deze locatie ter herstellen, zal er een vergadering met de bewoners worden georganiseerd waarop iedereen zijn zegje kan doen. Er zal dan ook een project van intergenerationele tuin-moestuin voorgesteld worden.

Bien-Fairestraat

Eind 2016 is er water doorgesijpeld ter hoogte van de waterdichte plaat van het bekken. Daarom werden bijkomende studies gestart en ook een erkenningsprocedure door een controleorgaan. Eens de nodige herstelwerken uitgevoerd zijn, zullen de werken van burgerlijke bouwkunde opnieuw van start gaan. De werf zou tegen september 2017 gedaan zijn. Vervolgens wordt hier een nieuw speelplein aangelegd en zo kan de Keymwijk opnieuw een kindvriendelijke plaats worden.

Binnenkort volgt Ten Reuken

Het Gewestelijk Regenplan voorziet een coherent netwerk bestaande uit vijf stormbekkens gelegen tussen Watermaal-Bosvoorde, Oudergem en Sint-Lambrechts-Woluwe. Drie stormbekkens bevinden zich in onze gemeente. Daarenboven zou er nog een stormbekken op Ten Reuken komen. Het gaat hier om een bebost gebied en de gebruikte methode (gericht boren met een doorsnede van 280 cm en 3 putten) zal volledig anders zijn en de hinder aanzienlijk verminderen. Deze werf zou 14 maand duren; de stedenbouwkundige aanvraag moet nog worden ingediend.

Wat is een stormbekken eigenlijk?

Een stormbekken is een reservoir dat bij zware regenval tijdelijk water opslaat. Als het stortregent dan wordt het water naar de rioleringen geleid. Het stormbekken vermijdt dat de rioleringen zouden overlopen; het absorbeert het overtollige water via een systeem van automatische kleppen of een overloop die zich aan de ingang bevindt. Eens het hoogwater gedaan is, loopt het opgeslagen water terug naar het rioleringsnet waar het dan zonder problemen kan worden afgevoerd.

Document acties