Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Oproep tot orgaandonatie

Een taboe ?

Wat moet men doen ?

Welke is het juridische kader ?

 

De Belgische wet bepaalt dat organen en weefsels die bestemd zijn voor transplantatie verwijderd mogen worden uit het lichaam van elke overleden persoon, behalve als de overledene hiertegen gekant was of als de naasten dit weigeren. De wet baseert zich dus op het solidariteitsbeginsel en op het vermoeden van instemming. De wet bepaalt ook dat de anonimiteit tussen de donor en de ontvanger en de kosteloosheid van de donatie nageleefd moeten worden.

Iedereen die zich uitdrukkelijk als donor wil opgeven of in het tegenovergestelde geval: die zich verzet tegen het verwijderen van organen en weefsels, moet langsgaan op het gemeentebestuur.

Belangrijk: de instemming of het verzet kunnen op elk moment ingetrokken worden.

 

Wat moet men doen ?

Zich tot het gemeentebestuur wenden (dienst bevolking) of het document « wilsverklaring » downloaden.   Folder

De dienst bevolking zal deze wilsverklaring invoeren in het Nationaal Register.

 

« Tussen leven en dood is er ruimte voor één gebaar : orgaandonatie.  Het is een wissel op het leven.  Als een leven stopt, kunnen andere gered worden. » 

Claudine et Thierry, ouders van Laurent Kremer

Document acties