Persoonlijke hulpmiddelen

Keymplein : het openbaar onderzoek start op 20 november

 

 

Zoals voordien aangekondigd, heeft het College van Burgemeester en Schepenen tijdens haar zitting van september 2017, een aanvraag ingediend voor een stedenbouwkundige vergunning voor de volledige herinrichting van het Keymplein.

Een openbaar onderzoek zal plaatsnemen op maandag 20 november t.e.m. 19 december.. Dit onderzoek geeft de belangstellenden alweer de mogelijkheid om hun mening te uiten over hun droomplein.

Wat is een openbaar onderzoek?

Aangekondigd door aanplakbrieven en op de internetsite van de gemeente, het openbaar onderzoek geeft aan iedereen die interesse vertoont voor het project, de mogelijkheid om kennis te nemen met een vergunningsaanvraag en er schriftelijk op te reageren.

Hoe kan u er aan deelnemen?

Iedereen mag schriftelijke opmerkingen sturen naar het Comité van Overleg. Instantie belast met leveren van niet bindende mening

Deze opmerkingen worden gezonden naar de dienst Stedenbouw: Antoine Gilsonplein, 1  - 1170 Bruxelles     Of urbanisme1170@wb.irisnet.be

 

Waar en hoe neem ik kennis met een volledig dossier?

U kan het dossier terugvinden :

  • Aan het loket van de gemeentelijke dienst stedenbouw van maandag tot vrijdag tussen 9u en 12u (Hooghuis, Gilsonplein 2, 1ste verdieping)

  • Aan het loket van de gemeentelijke dienst stedenbouw alle maandagen tussen 17u30 en 20u

  • Et Door hierop te klikken.

Hiernaast zullen ook specifieke sessies georganiseerd worden.Deze zullen u de kans geven om alle mogelijke vragen te stellen aan de verantwoordelijken van het project.

 

Deze zullen plaatsnemen (Espace Delvaux (Gratesstraat 2)

  • 28 november van 17u tot 19u
  • 29 november van 15u tot 17u
  • 02 december van 10u tot 12u

 

Extra vragen of informatie?

De stedenbouwkundedienst: T. 02.674.74.32 - urbanisme1170@wb.irisnet.be

Een brochure met details over het project is gepubliceerd. Ze moet hier ontdekken

 

 

Document acties