Persoonlijke hulpmiddelen

Navigatie

Inschrijvingsformulier voor de rommelmarkt Dries-Eland - 6 oktober 2019

Vanaf 30 augustus 2019: enkel de inwoners van de site kunnen zich inschrijven aan deze rommelmarkt.
Vanaf 6 september 2019: uitbreiding van de inschrijving naar alle inwoners van de gemeente.
Vanaf 13 september 2019: eenieder die het wenst kan zich inschrijven.

Gelieve voornoemde kalender te respecteren voor de subcategorie waartoe u behoort.  Elk niet respect van deze zal tot gevolg hebben dat u niet weerhouden wordt.  Voor organisatorische redenen zullen de inwoners van de site van de rommelmarkt een standplaats kunnen betrekken voor hun eigen woning.  De andere deelnemers zullen de resterende plaatsen kunnen bezetten.

De perimeter van de rommelmarkt is de volgende:

  • Dries, vanaf het kruispunt met de Glimwormenlaan tot aan het numero 76 van Dries;
  • Elandstraat, vanaf het kruispunt met de Rode Stenenstraat tot aan de gebouwen van “Ville et Forêt”.

Uw inschrijving zal pas gevalideerd worden indien u de waarborg van 15,- € betaalde en indien u eventueel de vergoeding van 10,- € verbonden met het “standplaatsrecht" betaalde en volgende kalender respecteerde :

  • U woont op de site van de rommelmarkt zelf : betaling van de waarborg tussen 30 augustus en uiterlijk 18 september 2019 ;
  • U woont in de gemeente : betaling van de waarborg tussen 6 september 2019 en uiterlijk 18 september 2019;
  • U woont niet in de gemeente : betaling van de waarborg EN van het  “standplaatsrecht” tussen 12 september en uiterlijk 18 september 2019.

 

De betaling zal per overschrijving gebeuren op de rekening van de Gemeente BE60 0910 1209 0370 (met melding van de naam en de rommelmarkt).

De waarborg zal terugbetaald worden, binnen de twee maand, indien u effectief heeft deelgenomen aan de rommelmarkt en uw standplaats proper en zonder waar achter liet.

IK WOON

De dienst Economisch leven zal uw persoonsgegevens niet gebruiken anders dan voor de organisatie van de rommelmarkten.