Persoonlijke hulpmiddelen

Hittegolf-plan Ozon en hittegolf maken ons solidair

We verwachten hoge temperaturen vandaag en in de komende dagen.  De gemeente, het OCMW en de vzw Vivre chez soi lanceren enne hittegolf- plan dat hulpmiddelen ter beschikking van de bewoners stelt, vooral voor de meest gevoelige personen (bab's en kleine kinderen, senioren, chorisch zieken…).

Hittegolven en ozonpieken zijn risicofactoren voor de gezondheid, vooral voor de meest gevoelige personen zoals baby’s en kleine kinderen, senioren, chronisch zieken, personen die onder medische behandeling staan of alleenstaande personen.

De gemeente, het OCMW en de vzw Vivre chez soi lanceren een «hittegolf -plan» dat hulpmiddelen ter beschikking van de bewoners stelt. Dit plan omvat 4 actieassen: het sensibiliseren van de bevolking, een grotere waakzaamheid vanwege de dienst voor thuishulp «Vivre chez soi», een oproep tot solidariteit en het invoeren van een hulpnummer.

Tips in geval van hittegolven en ozonpieken:

 • Drink voldoende! Drink zeker 1 1/2 tot 2 liter per dag: water, koffie, thee, soep … en ook een kleine hoeveelheid licht gezouten dranken (mineraalwater, koude bouillons …). Dit stemt overeen met een tas om de 45 minuten. Wacht niet tot u dorst heeft!
 • Thuis beschikt u over een bron die nooit opdroogt: kraantjeswater is water van zeer hoge kwaliteit.
 • Blijf binnen, vooral als er ozonpieken gemeld worden.
 • Sluit overdag alle ramen, gordijnen, overgordijnen en rolluiken en verlucht ‘s nachts, als de temperatuur gedaald is.
 • Zoek schaduw en frisse plaatsen op als u zware lichamelijke inspanningen moet verrichten en voer dit werk liefst in de vroege ochtenduren of na 20 uur uit.
 • Vermijd alcohol en zoete dranken en laat nooit een persoon of dier achter in een geparkeerde wagen.
   

Stoornissen die met hittegolven gepaard gaan:

 • Spierpijn, krampen, spasme
 • Gevoel van zwakte en vermoeidheid, verhoogde lichaamstemperatuur, overmatig transpireren, bleekheid, hoofdpijn, misselijkheid of braken
 • een “hitteslag”: het lichaam houdt zijn temperatuur niet meer onder controle en deze kan zelfs 40° bedragen. De huid is rood en droog. De persoon is verward. Bij een hitteslag moet u medische hulp inroepen. Zoniet kan de persoon overlijden.
   

Stoornissen die met ozonpieken gepaard gaan:

 • kortademigheid samen met hart en/of ademhalingsproblemen;
 • geïrriteerde ogen;
 • hoofdpijn;
 • keelpijn.
   

Wat te doen als iemand zich onwel voelt?

 • Verwittig onmiddellijk een naaste, de huisarts of de dokter van wacht (02/201.22.22).
 • Is de persoon verward en heeft deze een abnormaal hoge lichaamstemperatuur? Bel dan direct naar de 112.
 • In afwachting van de komst van de arts:
 • Geef het slachtoffer te drinken en bevochtig zijn kleren
 • Zorg voor een toevoer van verse lucht.
 •  

Een beetje solidariteit aub

Kent u in uw buurt alleenstaande en/of oudere personen? Spring dan even binnen en kijk of ze het goed stellen en niets nodig hebben zoals water of een of andere boodschap … Dit is een kleine moeite voor u die zoveel voor hen betekent, overigens een mooi gebaar van solidariteit!

De thuishulpdiensten van de vzw Vivre chez soi besteden ook meer aandacht aan het comfort van de personen die zij bezoeken en brengen flessen water mee.

Een noodhulpnummer

Hebt u tijdens een hittegolf hulp nodig of wenst u een vraag te stellen, bel dan tijdens de kantooruren naar het OCMW op nr. 02.663.08.69. U krijgt er een opgeleide persoon aan de lijn die u raad kan geven of die u doorverwijst naar de bevoegde diensten.

Wordt er iemand onwel, bel dan eerst naar de arts of draai het nummer 112.

Meer info's op het website: www.irceline.be/nl

Luister of kijk voor nuttige tips ook naar radio en tv.

 

 

Document acties