Persoonlijke hulpmiddelen

Nieuwe Japanse kerselaars op de Georges Benoidtlaan

Kerselaars

De Japanse kerselaars geven de Georges Benoidtlaan een landelijke charme en een uitzonderlijk uitzicht ; als ze in bloei staan vormen ze een roze boog over de hele straat. Jammer genoeg zijn de meeste bomen oud … en moeten ze binnenkort worden vervangen. We lichten een tipje van de sluier van een ingewikkeld gemeentelijk dossier…

Rond 1930 werd de Georges Benoidtlaan aangelegd om de tuinwijken met het administratieve centrum van de gemeente te verbinden. Op aanraden van de tuinarchitect Louis Van der Swaelmen en zoals in tuinwijk Le Logis werden hier ook aan weerszijden van de laan Japanse kerselaars geplant. Inmiddels zijn veel bomen ziek: hun takken breken af en dat maakt de situatie onveilig. Sinds 2013 is een van de prioriteiten van het College van burgemeester en schepenen om de bomen te vervangen.

Elk dossier is apart en vergt een aangepaste aanpak en dat geldt ook voor de Georges Benoidtlaan. Waarom? De laan maakt deel uit van de tuinwijk Le Logis en is dus ook geklasseerd. Dit houdt in dat elke heraanleg of wijziging, hoe klein ook, moet worden goedgekeurd door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. Bovendien nestelen in sommige Japanse kerselaars vliegende herten, een met uitsterven bedreigde keversoort. Wij hebben hier een lang artikel aan gewijd in ons novembernummer van 2014. Leefmilieu Brussel moet dus zijn toestemming geven om deze bomen te vervangen – die allesbehalve gezond zijn – maar Watermaal-Bosvoorde is de enige Brusselse gemeente  waar dit soort insect gezien werd.  In afwachting  van een lange termijnoplossing die aan de diverse stedenbouwkundige en milieuverwachtingen beantwoordt, hebben de gemeente en Le Logis gevaarlijke kerselaars tot op één meter hoogte omgehakt om de habitat van het vliegend hert te beschermen…

Twee jaar later, na heel wat analyses en de raad te hebben ingewonnen van een entomoloog, specialist van het vliegend hert en, na dossiers te hebben gericht aan de bevoegde instellingen, zullen er uiteindelijk 136 nieuwe Japanse kerselaars geplant worden.

De werken zullen in twee fases en strook na strook worden uitgevoerd, tussen midden augustus en de herfst, eens de voortplantingsperiode van het vliegend hert voorbij is. Tijdens de eerste fase worden de bomen omgehakt en verhuizen de stronken waar de vliegende herten huizen naar de Villa Miraval, ter hoogte van de Ibisstraat. Eens de vliegende herten zich thuis voelen in hun nieuwe omgeving, kan de tweede fase beginnen met het planten van nieuwe Japanse kerselaars ter vervanging van de oude exemplaren.

Het gaat om grote werken waarbij rekening moet worden gehouden met het esthetisch aspect en de bescherming  van het vliegend hert. Tegelijkertijd grijpen we dit moment aan om de voetpaden te in hun oorspronkelijke staat te herstellen en de voetgangers een veilige en comfortabele doorgang te bieden.

Planning der werken :

Van 31/10 tot 04/11 : vellen van bomen.

De straat wordt afgesloten voor het verkeer en het parkeren wordt verboden.

De garages zijn toegankelijk.

Van de 06/11

Renovatie van voetpaden en herplanting van de bomen.

De straat wordt heropend voor het verkeer.

Vliegend

Watermaal-Bosvoorde is de enige gemeente in Brussel waar het  vliegend hert nog voorkomt. Het huist in spleten en holen van oude bomen en afgestorven boomstronken, meer bepaald in de George Benoidtlaan. Het dier en zijn habitat worden door een Europese richtlijn beschermd. Daarom duurt het ook zo lang voordat de George Benoitlaan heraangelegd wordt of er nieuwe bomen komen. De directie Monumenten en Landschappen moet overigens ook zijn goedkeuring geven. In afwachting laten we de boomstronken nog even staan.

Roger Cammaerts, entomoloog en specialist van het vliegend hert vertelt ons meer over deze schildvleugelige.

Heeft het vliegend hert al altijd op de George Benoidtlaan geleefd?

Vroeger leefden er veel kevers op de talud van de Drie Lindenstraat. Dit insect is gek op vermolmd hout dat minstens half onder de grond bedolven ligt. Vandaag treft men er veel aan op het Jagersveld en vooral op de George Benoidtlaan waar ze in de dode of afstervende kerselaren huizen.

Waarom geniet deze straat hun voorliefde?

 In Watermaal-Bosvoorde staan her en der kerselaren, er is het Zoniënwoud …

Het vliegend hert leeft niet in het woud of op open plekken maar eerder aan randen en zomen. De George Benoidtlaan is een open laan met veel dood hout en gras onder elke boomstronk.

Waarom is dit dier beschermd ?

Een beschermd insect moet niets  «bijdragen». Het vliegend hert is een echt zinnebeeld. Deze soort is momenteel beschermd, maar men vindt er hoe langer hoe minder. Het  vliegend hert is niet enkel door een Europese richtlijn beschermd maar ook door een federale en gewestelijke. Een goede bescherming omhelst ook een beschermde en aangepaste habitat.

Vermits de habitat beschermd is, was de gemeente verplicht het dode hout en de boomstronken op de Georges Benoidtlaan te laten liggen …

Ik heb gevraagd om de bomen op een hoogte van 1 meter af te zagen zodat de voetgangers er niet over zouden struikelen.

Plant dit insect zich gemakkelijk voort? 

Het wijfje legt eitjes op de rand van ondergrondse boomstronken. De larven van het vliegend hert leven 3 tot 5 jaar onder de grond voordat ze uitkomen. Ze voeden zich met dood of rottend hout. Eens de larve zich volledig heeft ontwikkeld vindt de verpopping plaats. De lengte van het popstadium is veranderlijk en hangt af van omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.

Omdat de larve zich meestal in de herfst verpopt en de popkamer zich meestal op een vorstvrije plaats bevindt blijft de reeds uit de pop geslopen kever hier zitten om te overwinteren en komt pas in de zomer uit de bodem tevoorschijn. Hierdoor lijkt het inderdaad alsof de pop pas na vele maanden uitkomt. In functie van de weersomstandigheden (temperatuur en zon) kan de kever bij ons tot 7 centimeter lang worden.

Wanneer zie je vliegende herten?

Ze komen uit in juni en soms zelfs begin juli.

Document acties