Persoonlijke hulpmiddelen

Enquête blauwe zone Arcaden - Visé

De gemeente Elsene heeft onlangs het volledige zuidelijk deel van haar territorium als blauwe zone ingericht, alsook de buurten Boondaal en Volta die aan onze gemeente grenzen. Een blauwe zone impliceert dat het parkeren er enkel toegelaten is mits het aanbrengen van de parkeerschijf gedurende maximaal 2 uren of het aanbrengen van een vrijstellingskaart (de kaarten “bewoners” en “ondernemingen” zijn de principiële vrijstellingskarten).

 

De blauwe zone is van toepassing van maandag tot zaterdag van 9u tot 18u. Buiten deze uurregeling blijft het parkeren vrij.

 

In dit verband informeerden wij u reeds begin april dat we overwegen om de organisatie van het parkeren in uw wijk eveneens te wijzigen, met de bedoeling om een weerslag, van het parkeren vanuit Elsene in uw wijk, te vermijden.  Een reeks negatieve reacties op deze blauwe zone mededeling werd vervolgens door de gemeentedienst voor Mobiliteit opgetekend. Uit deze reacties bleek dat het inrichten van uw wijk als blauwe zone, de steun van de buurtbewoners niet kreeg. Het College van Burgemeester en Schepenen heeft dan op basis van deze reacties, de beslissing genomen om de nieuwe blauwe zone reglementering niet in te voeren en deze kwestie later opnieuw te laten evalueren.

 

Vier maanden na het invoeren van de nieuwe parkeerreglementering in Elsene, denken wij dat de buurtbewoners vandaag de impact van deze elsense reglementering op hun dagelijks leven beter kunnen inschatten.

In dit verband wensen wij uw mening te kennen: gaat u akkoord, of niet, om uw wijk als blauwe zone in te richten met de daarbij horende wijziging van parkeer reglementeringen?

 

Wij nodigen u uit om voor 30 oktober ek te reageren :

 

·        U kan een brief sturen met duidelijke vermelding van uw naam en adres (Gemeentehuis, Antoine Gilsonplein 1, 1170 Watermaal-Bosvoorde)

of

·        U kan het formulier “enquête blauwe zone  Arcaden-Visé” invullen, hieronder.

De conclusies van deze enquête zullen door het College van Burgemeester en Schepenen onderzocht worden in de loop van de maand november. Daarna beslist het College of uw wijk volledig, of slechts in bepaalde straten als blauwe zone ingericht en gereglementeerd zal worden. Desgevallends zullen vrijstellingskaarten gelden binnen de betrokken perimeter op het territorium van Watermaal-Bosvoorde en aan de kant van Elsene, in de Ooienstraat en Pleisterplaatsstraat.

 

De dienst Mobiliteit blijft tot uw beschikking voor elke aanvullende informatie.