Persoonlijke hulpmiddelen

Informatie

Gemeentehuis
Openingsuren : Elke dag van 9u. tot 12u en van 14u tot 17u.
Juli en augustus : 8.00-13.00u.
Frédérique Rouge : +32 2 674.75.16
informatie1170@wb1170.brussels


De dienst Informatie-Participatie verzorgt het contact met de bevolking en verstrekt inlichtingen op spontane wijze (organisatie van informatievergaderingen, het oprichten van een internetsite, de aankondiging van activiteiten, het versturen van foldertjes…) of op aanvraag. Een van de initiatieven bestaat erin de bewoners te stimuleren om actiever aan het beheer van hun gemeente via regelmatig georganiseerde vergaderingen te participeren.

De dienst maakt ook fotoreportages van de gemeentelijke feesten zoals tentoonstellingen, bloemenfeest…

Gemeenteblad "1170"

De dienst geeft een informatieperiodiek, "1170", uit. Deze publicatie wordt in 13.100 exemplaren gedrukt : 12.500 exemplaren worden op het grondgebied van de gemeente huis-aan-huis bedeeld, een honderdtal exemplaren worden verstuurd aan de pers, aan Chantilly (stad verbroederd met Watermaal-Bosvoorde), aan de andere brusselse gemeenten, … 150 exemplaren worden aan het OCMW gegeven en de overige worden ter beschikking van de bevolking gesteld in het Gemeentehuis en het Hooghuis.

INFORMATIEVERGADERINGEN

  • Participatievergaderingen : deze moeten beschouwd worden als een mogelijkheid tot gedachtenuitwisseling tussen de bewoners van de gemeente , het College van Burgemeester en Schepenen, de afgevaardigden van de Buurtcomités en de verantwoordelijken van sommige gemeentediensten (Openbare Werken, Stedenbouw, Politie ...).

Via deze vergaderingen wil men de bewoners van de gemeente de gelegenheid bieden hun mening te uiten over alle kwesties die betrekking hebben op hun wijk en om vragen van algemene aard betreffende het beheer van de gemeente te stellen.

De gemeente werd in 6 zones onderverdeeld zodat bewoners uit eenzelfde wijk op een welbepaalde dag samenkomen.

Het proces-verbaal dat na deze vergaderingen opgesteld wordt, wordt aan de verantwoordelijken van de betrokken diensten overgemaakt om zeker te zijn dat de gemaakte voorstellen regelmatig gevolgd worden.


INTERNETSITE

Sinds de maand september 1998 heeft de gemeente een internetsite. Hierop kunt u terecht voor informatie van algemene aard (openingsuren van de verschillende diensten, identiteit van het personeel, agenda met culturele happenings, overzicht van de besluiten van het Gemeentebestuur, samenstelling van het College en van de Gemeenteraad ...) en kunnen de bewoners van de gemeente of erbuiten vragen via e-mail versturen.

Alle gemeentediensten en de gemeentelijke VZW’s worden verzocht hun informatie aan de Dienst Informatie door te geven zodat deze op Internet kan worden gezet.


 

 

Document acties