Persoonlijke hulpmiddelen

Huisvesting

3de verdieping - Hooghuis (2 Antoine Gilsonplein)
Openingsuren : 08u30 - 11u30 en 14u00 - 16u30 of op afspraak
juli & augustus : 8u-13u
+32 2 674.74.37
grondbedrijf@wb.irisnet.be

 

Inschrijvingsformulier

 

Watermaal-Bosvoorde, via haar Grondregie, heeft als doel de woning op het grondgebied van de gemeente uit te breiden.

De gemeente schept hierdoor de voorwaarden om bij te dragen aan de vooruitgang van de bevolkingsgroei in het gebied van huisvesting.

Gezien de landschappelijke kwaliteiten en de beschikbare grond, ontwikkelt ze projecten van verschillende schalen met als gemeenschappelijk doel woningen verspreid over het grondgebied op de huurmarkt te zetten.

Om werkelijk toegankelijke woningen aan te bieden voor een bevolking die geen toegang heeft tot sociale huisvesting omdat haar inkomen te hoog is en voor wie de huurprijzen te duur zijn, wordt bijzonder aandacht besteed aan hun energieprestatie.

De gemeente ontwikkelt een huisvestingsbeleid met enerzijds de renovatie van bestaande woningen en anderzijds de bouw van nieuwe woningen. Het gemeentelijke grondbedrijf beheert deze woningen.

Het Grondbedrijf beschikt over 107 woongelegenheden, die als volgt verdeeld zijn

    51 sociale woongelegenheden
    49 middelgrote woongelegenheden
    7 appartementen tegen de marktprijs

    1 huis Abbeyfield ( 6 woningen in cohousing voor geïsoleerde senioren)
    2 huizen met accommodatie voor verstandelijk gehandicapte kinderen (vzw la passerelle & les bolets)
    1 huis georganiseerd door het OCMW om jonge asielzoekers te verwelkomen  (ILA)
    42 parkings


Maar ook:

    2 renovaties van sociale woningen
    2 middelgrote woningen  (voorzien in 2015)
    59 middelgrote woningen  (voorzien in 2017)Het College van Burgemeester en Schepenen wenste de huurprijzen lager dan de marktprijzen te houden om jonge gezinnen de kans te bieden in de gemeente te blijven.
Iedereen kan zich als kandidaat-huurder opgeven. Men moet enkel een inschrijvingsformulier invullen, verkrijgbaar bij de dienst van Grondbedrijf.

De Grondregie tot uw dienst voor:

De toewijzing van "sociale" en "middelgrote" huisvestingen en de marktprijs.

Verschillende documenten moeten worden voorgelegd:

  • De identiteitskaart;
  • Het laatste aanslagbiljet (jaarlijks belastingsuittreksel);
  • De samenstelling van het gezin (te verkrijgen bij de dienst Burgerlijke Stand).
  • De laatste inkomstenfiche

 

 

 

Document acties