Persoonlijke hulpmiddelen

Verkiezingen

Algemene inlichtingen

Alle nuttige inlinchtingen : website van de Directie van de Verkiezingen

De verschillende verkiezingen

  • Gemeentelijke verkiezingen: De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Er bestaat geen provincie meer in Brussel maar en administratief arrondissement.

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Oproepingsbrieven

De oproeppingsbrieven werden op 6 mei 2019 (uiterste datum voor de verzending ervan op 11 mei 2019) verzonden. Als u uw oproepingsbrief niet hebt ontvangen, kunt u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur + op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur + op donderdag van 8.00 tot 19.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur een duplicaat aanvragen bij de dienst Bevolking. U kunt er ook op zondag 26 mei vanaf 8 uur 's morgens om vragen.

Openingsuren van de stembureaus

Op 26 mei 2019 zullen de stembureaus open zijn van 8u tot 16u.

Adressen van de stembureaus

Nummer van het bureau Gebouw Straat nummer
79 Hooghuis Antoine Gilsonplein 2
80 Hooghuis Antoine Gilsonplein 2
81 Hooghuis Antoine Gilsonplein 2
82 school Bosvoorde centrum Andrée Payfa-Fosséprezplein 11
83 school Bosvoorde centrum Andrée Payfa-Fosséprezplein 11
84 school" La Sapinière" Terhulpsesteenweg 358
85 school "La Sapinière" Terhulpsesteenweg 358
86 school "La Futaie" Onze Lieve Heerbeestjeslaan 65
87 school "La futaie" Onze Lieve Heerbeestjeslaan 65
88 school "La Futaie" Onze Lieve Heerbeestjeslaan 65
89 school "Karrenberg" François Ruytinxstraat 31
90 school "Karrenberg" François Ruytinxstraat 31
91 school "Karrenberg" François Ruytinxstraat 31
92 school "Karrenberg" François Ruytinxstraat 31
93 school " Karrenberg" François Ruytinxstraat 31
94 school "Les Cèdres" Bosrechterstraat 6
95 school "Les Cèdres" Bosrechterstraat 6
96 school "Les Cèdres" Bosrechterstraat 6
97 school "La Roseraie" Ottervangerstraat 47
98 school "La Roseraie" Ottervangerstraat 47
99 seniorie OCMW Meikeverslaan 50
100 seniorie OCMW Meikeverslaan 50
101 station van Watermaal Hakhoutlaan 2/4
102 station van Watermaal Hakhoutlaan 2/4

Is stemmen verplicht?

Stemmen is verplicht op straffe van sancties. De personen op de kieslijst (Belgen, Europeanen waarvan de aanvraag tot inschrijving is aanvaard) moeten stemmen.

Het bedrag van de boete ligt tussen 40 en 80 euro en in geval van recidive tussen 80 en 200 euro.

Buitenlandse kiezers kunnen zich echter uitschrijven indien zij dat wensen door het invullen van een schriftelijk document.

De Belgische kiezers worden automatisch geregistreerd en moeten stemmen.
 

De inschrijving op de kiezerslijst (voor buitenlanders)

Voor de Europese verkiezingen: Alleen kiezers uit een lidstaat van de Europese Unie. Vul dit formulier in en stuur het vóór 28 februari 2019 naar de dienst Bevolking (gemeentehuis) met een kopie van de verblijfsvergunning / identiteitskaart.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen:

Kiezers uit een lidstaat van de Europese Unie. Vul dit formulier in en stuur het naar de dienst Bevolking (gemeentehuis) met een kopie van de verblijfsvergunning / identiteitskaart.

Kiezers uit een land dat geen lid is van de Europese Unie: Vul dit formulier in en stuur het naar de dienst Bevolking (gemeentehuis) met een kopie van de verblijfstitel/identiteitskaart.

Uitschrijving van de kiezerslijst (voor buitenlanders)

Voor de Europese verkiezingen: vul dit formulier in en stuur het terug naar het gemeentehuis, behalve tussen 01/03/2019 en 26/05/2019.

Volmacht

Volmacht voor Belgische kiezers

Formulier

Volmacht voor Europese kiezers

Formulier

Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?

Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Verkiezingsaanplakking

Ministerieel besluit

Resultaten

Document acties