Persoonlijke hulpmiddelen

Verkiezingen

Algemene inlichtingen

Alle nuttige inlinchtingen : website van de Directie van de Verkiezingen

De verschillende verkiezingen

  • Gemeentelijke verkiezingen: De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober. Er bestaat geen provincie meer in Brussel maar en administratief arrondissement.

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

 

Volmacht

Volmacht voor Belgische kiezers

Formulier

Volmacht voor Europese kiezers

Formulier

Ik ben niet gaan stemmen omdat ik op de dag van de verkiezingen in het buitenland zat, en ik heb ook niemand volmacht gegeven.  Wat moet ik nu doen?

Indien u niet persoonlijk bent gaan stemmen en geen volmacht hebt kunnen verlenen, schrijft u best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van uw kanton en legt u uit om welke reden u niet kon gaan stemmen. Bij dit schrijven dienen de bewijsstukken waarover u beschikt gevoegd te worden.

Verkiezingsaanplakking

Reglement

Ministerieel besluit

Document acties